İLGİLİ ÜRÜNLER
DETAYLI BİLGİ İÇİN

Marine Motorlar

Caterpillar, Volvo, Cummins, Detroit Diesel baþta olmak üzere her türlü yeni ve  garantili ikinci el Marin Motorlarý Amerika ve Avrupa dan sizler için çok uygun koþullarda temin ediyoruz.

Özellikle ikinci el marin motorlarda ihtiyacýnýza en uygun Motorlarý çok uygun fiyatlarla temin ediyoruz. Ýhtiyacýnýz olan motorlarý sadece Türkiye de deðil dünyanýn her hangi bir yerinde anlaþmalý servis ekiplerimizle veya Ýstanbuldan gidecek tecerübeli Mühendislerimizle yerine monte ederek iþlerinizin aksamamasý için gereken desteði veriyoruz.